• Charles   TANNOCK  

Charles TANNOCK : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
STANOVISKO k prevencii radikalizácie a náboru európskych občanov teroristickými organizáciami  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET