Charles TANNOCK : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Slovenská republika
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Slovenská republika
 • 07-03-2002 / 20-10-2002 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Bulharsko
 • 21-10-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ- Ukrajina a EÚ - Moldavsko a delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
 • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 08-09-1999 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 21-07-1999 / 08-09-1999 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko
 • 15-02-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 13-03-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Estónsko

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on a programme of Community action to assist the residents of the areas contaminated by Chernobyl EN  
- P5_DCL(2004)0026 - Premlčané  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Jan Marinus WIERSMA , Hans MODROW , Charles TANNOCK , Samuli POHJAMO  
Dátum začatia : 29-03-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 59 - 06-05-2004
Písomné vyhlásenie on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN  
- P5_DCL(2003)0004 - Prijaté  
Charles TANNOCK , Theresa VILLIERS , Roger HELMER , Patricia McKENNA , Alexander de ROO  
Dátum začatia : 10-03-2003
Platné do : 10-06-2003
Prijaté (dátum) : 04-06-2003
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P5_TA(2003)0251
Počet signatárov : 333 - 04-06-2003
Písomné vyhlásenie on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and respect for the rights of Montagnards EN  
- P5_DCL(2002)0015 - Premlčané  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Dátum začatia : 23-09-2002
Platné do : 23-12-2002
Počet signatárov : 23 - 23-12-2002