Christopher HUHNE : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Liberal Democrat Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 21-07-2004 / 10-05-2005 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 15-09-2004 / 10-05-2005 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Náhradník 

  • 22-07-2004 / 10-05-2005 : Výbor pre rozpočet

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.