Robert ATKINS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradník 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít