Elspeth ATTWOOLL : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Spojené kráľovstvo)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Spojené kráľovstvo)

Podpredsedníčka 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo

Člen 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Strategickému hodnoteniu programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka (Programové obdobie 2007 – 2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o rovnakom uznávaní registrovaných partnerstiev  
- P6_DCL(2008)0076 - Premlčané  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Dátum začatia : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatárov : 160 - 16-01-2009
Písomné vyhlásenie o výlove lososa morského neukotvenými sieťami  
- P6_DCL(2005)0063 - Premlčané  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Dátum začatia : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatárov : 61 - 24-01-2006
Písomné vyhlásenie o právach lektorov cudzích jazykov (tzv. lettori) na talianskych vysokých školách  
- P6_DCL(2005)0046 - Premlčané  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Dátum začatia : 12-09-2005
Platné do : 12-12-2005
Počet signatárov : 26 - 12-12-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.