Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

19

Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(21)

Úprava letného času (rozprava)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Slávnostná schôdza - Slovensko

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Uplatňovanie smernice o poštových službách (rozprava)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(14)

Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (rozprava)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Udržateľná mestská mobilita (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

9

SPRÁVA o stratégii v oblasti letectva pre Európu

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

SPRÁVA o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe

TRAN
12-06-2015 A8-0183/2015

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

4

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2016

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

STANOVISKO k stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Inštitucionálne návrhy uznesení

1

Návrh uznesenia o budúcom balíku o leteckej doprave

04-11-2015 B8-1150/2015

Individuálne návrhy uznesení

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o ochrane a dobrých životných podmienkach slonov ázijských

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Premlčané

Podrobnosti

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Počet signatárov : 87 - 15-01-2016

Písomné vyhlásenie o vytvorení jednotného kontaktného miesta pre otázky dobrých životných podmienok zvierat

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Premlčané

Podrobnosti

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Dátum začatia : 27-05-2015
Platné do : 27-08-2015
Počet signatárov : 84 - 26-08-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

11

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

14-02-2017 O-000013/2017 Komisia

Preprava hospodárskych zvierat do Turecka

24-06-2016 O-000096/2016 Komisia

Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch

16-06-2016 O-000090/2016 Komisia

Nemecký zákon o minimálnej mzde a konanie o nesplnení povinnosti

25-05-2016 O-000083/2016 Komisia

Nemecký zákon o minimálnej mzde

24-05-2016 O-000081/2016 Komisia

Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch

11-02-2016 O-000026/2016 Komisia

Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch

05-11-2015 O-000138/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

2

 

Úprava letného času (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

Stratégia v oblasti letectva pre Európu (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštové adresy

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels