Chris DAVIES : 9. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Renew Europe - Člen

Národné strany 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Spojené kráľovstvo)

Predseda 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre rybárstvo

Člen 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pre rybárstvo
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre ústavné veci
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenie o bezúhonnosti