Daniel HANNAN
 • Daniel
  HANNAN
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 1. september 1971, Lima

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

152

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(7.1)

Osobitné opatrenia pre Grécko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(7.2)

Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.1)

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(8.1)

Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(9.1)

Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(6.1)

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov

AFCO
29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152

Inštitucionálne návrhy uznesení

1

Otázky na písomné zodpovedanie

10

  Capital gains tax in Portugal

20-06-2017 E-004104/2017 Komisia

  Cultural Goods Directive

19-05-2016 P-004080/2016 Komisia

  Legal status of an independent Scotland vis-à-vis the EU

24-06-2015 E-010119/2015 Komisia

  VAT exemption ceiling

22-01-2015 P-000909/2015 Komisia

  Lack of residency for minors

08-12-2014 E-010386/2014 Komisia

  Lack of residency for minors

08-12-2014 P-010383/2014 Rada

  High potency vitamin and mineral supplements - maximum permitted levels

10-10-2014 E-007826/2014 Komisia

  Closure of ferry routes between UK and Scandinavia

10-10-2014 E-007823/2014 Komisia

  National Accredited Certification Scheme (ACS) - Gas Safe Register

09-10-2014 P-007768/2014 Komisia

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

30-07-2014 P-006166/2014 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M045
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11050
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M045
  1047 Brussels