Michiel van HULTEN : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rybolovné oblasti
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rybné hospodárstvo

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union of the 2002 financial year - Section I - European Parliament - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0218/2004 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Premlčané  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Dátum začatia : 26-11-2003
Platné do : 26-02-2004
Počet signatárov : 73 - 26-02-2004
Písomné vyhlásenie on a democratic and free Iran EN  
- P5_DCL(2003)0014 - Premlčané  
Marco CAPPATO , Paulo CASACA , Carlo FATUZZO , Ulla Margrethe SANDBÆK , Michiel van HULTEN  
Dátum začatia : 13-06-2003
Platné do : 13-09-2003
Počet signatárov : 21 - 13-09-2003
Písomné vyhlásenie on the right of the European Parliament to determine the location of its seat EN  
- P5_DCL(2003)0009 - Premlčané  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Andrew DUFF , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Dátum začatia : 02-06-2003
Platné do : 02-09-2003
Počet signatárov : 147 - 02-09-2003