Bob van den BOS : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 05-03-2003 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen
 • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Holandsko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou(ACP-EU)

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Výbor pre ústavné záležitosti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre petície
 • 15-01-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre petície

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Community and th People's Republic of Bangladesh - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0360/2000 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on a ban on cat and dog fur EN  
- P5_DCL(2003)0017 - Prijaté  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Dátum začatia : 22-09-2003
Platné do : 22-12-2003
Prijaté (dátum) : 18-12-2003
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P5_TA(2003)0605
Počet signatárov : 346 - 18-12-2003