Ward BEYSEN : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : nezaradení poslanci

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (Belgicko)

Podpredseda 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh

Člen 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation (EEC) no. 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States, with specific reference to a simplified application of the nomenclature of products - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on postponing the enlargement of the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0007 - Premlčané  
Ward BEYSEN  
Dátum začatia : 09-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 7 - 06-05-2004
Písomné vyhlásenie On reasons for abstaining on the Tampere resolution EN  
- P5_DCL(1999)0009 - Premlčané  
Ward BEYSEN  
Dátum začatia : 03-11-1999
Platné do : 03-02-2000
Počet signatárov : 1 - 03-02-2000