• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Návrhy uznesení - 5. volebné obdobie 

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

PROPOSTA DI RISOLUZIONE D'URGENZA in the name of the EPP‑ED Group IT  
- B5-0428/2002