• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 5. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Premlčané  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Dátum začatia : 16-01-2002
Platné do : 16-04-2002
Počet signatárov : 128 - 16-04-2002