Generoso ANDRIA : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Taliansko)

Člen 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

Náhradník 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a Council regulation establishing a facility providing medium-term financial assistance for member states' balance of payments - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Premlčané  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Dátum začatia : 16-01-2002
Platné do : 16-04-2002
Počet signatárov : 128 - 16-04-2002