Rapisardo ANTINUCCI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Taliansko)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Taliansko)

Člen 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.