Erminio Enzo BOSO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina Únie za Európu národov - Člen

Národné strany 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Taliansko)

Člen 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Náhradník 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o potrebe prijať podrobnú politiku o dedičstve lesov a jeho ochrane  
- P6_DCL(2009)0043 - Premlčané  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Dátum začatia : 01-04-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 16 - 08-05-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.