Luise HERKLOTZ : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Skupina socialistov - Členka

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre polnohospodárstvo
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO)