Ulrich IRMER : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Skupina liberálov a demokratov - Člen

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Freie Demokratische Partei (Nemecko)

Člen 

  • 20-07-1979 / 23-10-1979 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 28-10-1979 / 20-01-1982 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu