Hermann HEINEMANN : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 11-03-1983 / 23-07-1984 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 11-03-1983 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 27-04-1983 / 23-07-1984 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti