Kai Uwe von HASSEL : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Podpredseda 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Člen 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre politické záležitosti