Karl W.H. HAUENSCHILD : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 14-01-1980 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 14-01-1980 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 20-07-1979 / 14-01-1980 : Výbor pre polnohospodárstvo