Cornelis BERKHOUWER : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Skupina liberálov a demokratov - Podpredseda

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandsko)

Podpredseda 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegácia pre vztahy s Latinskou Amerikou

Člen 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre politické záležitosti
  • 13-10-1980 / 09-03-1982 : Výbor pre rokovací poriadok a petície
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela