Martin BANGEMANN : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 27-06-1984 : Skupina liberálov a demokratov - Predseda

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 27-06-1984 : Freie Demokratische Partei (Nemecko)

Člen 

  • 20-07-1979 / 10-12-1979 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 11-02-1980 / 11-07-1980 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
  • 14-10-1983 / 27-06-1984 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport