Ursula BRAUN-MOSER : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 15-01-1990 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka

Národné strany 

  • 15-01-1990 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 15-01-1990 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Polskom
  • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
  • 22-02-1991 / 13-03-1991 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
  • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
  • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
  • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)