Mathilde M. van den BRINK : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 16-11-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistov - Členka
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

 • 16-11-1989 / 18-07-1994 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Podpredsedníčka 

 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti

Člen 

 • 16-11-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Organizáciou spojených národov
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre práva žien
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre práva žien
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou

Náhradníčka 

 • 23-11-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Turecko
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Turecko
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Turecko