Jeroen LENAERS : Životopis 

Pôvodné znenie : NL 

Životopis (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslanec)  
Aktualizované: 26/02/2015 

Vzdelanie (tituly a diplomy) 

  • 2008-2008 : univerzitné vzdelanie, iné (na univerzitnej úrovni): magister európskych štúdií
  • 2007-2007 : univerzitné vzdelanie, iné (na univerzitnej úrovni): bakalár európskych štúdií

Pracovné skúsenosti 

  • 2008-2014 : akreditovaný asistent v EP (inštitúcia EÚ)

Politické skúsenosti 

Funkcie v inštitúciách EÚ  
  • 2008-2014 : akreditovaný asistent v EP

Kontakt