Jeroen LENAERS : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradník 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt