Alin Lucian ANTOCHI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Podpredseda 

  • 11-02-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre právne veci

Člen 

  • 05-02-2009 / 10-02-2009 : Výbor pre právne veci
  • 05-02-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko

Náhradník 

  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.