Pietro ADONNINO : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Democrazia cristiana (Taliansko)

Podpredseda 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Výbor pre rokovací poriadok a petície

Člen 

  • 20-07-1979 / 20-01-1982 : Výbor pre rokovací poriadok a petície
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre rozpocty
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegácia pre vztahy s Japonskom