Ioan Lucian HĂMBĂȘAN : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-03-2009 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 01-03-2009 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Podpredseda 

  • 16-03-2009 / 13-07-2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Člen 

  • 09-03-2009 / 15-03-2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
  • 09-03-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 09-03-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník 

  • 04-03-2009 / 13-07-2009 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 04-03-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.