Daniel BAUTISTA : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Partido Popular (Španielsko)

Člen 

  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku