Lothar BISKY : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Predseda
  • 14-03-2012 / 13-08-2013 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 13-08-2013 : DIE LINKE. (Nemecko)

Podpredseda 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 23-01-2012 / 13-08-2013 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Člen 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Konferencia predsedov
  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradník 

  • 16-09-2009 / 13-08-2013 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu  
- CULT_AD(2013)508071 -  
-
CULT 
STANOVISKO k online hazardným hrám na vnútornom trhu  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES  
- CULT_AD(2012)489644 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít