Jaroslav PAŠKA
 • Jaroslav
  PAŠKA
 • Slovensko
 • Dátum narodenia: 20. jún 1954, Banská Štiavnica

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 15.02.2010 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda
 • 16.02.2010 / 30.06.2014 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Slovenská národná strana (Slovensko)

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16.09.2009 / 30.06.2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15.04.2013 / 06.11.2013 : Výbor pre petície
 • 09.10.2013 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Náhradník

 • 16.07.2009 / 08.03.2011 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 19.01.2012 / 26.02.2013 : Výbor pre rozpočet
 • 08.10.2012 / 14.04.2013 : Výbor pre petície
 • 07.11.2013 / 30.06.2014 : Výbor pre petície

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

568

Preprava odpadu (rozprava)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Európske podnikateľské strediská v Ázii (rozprava)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(6)

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (rozprava)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(11)

Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (rozprava)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Návrhy uznesení

55

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Návrh spoločného uznesenia o situácii na Ukrajine

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Návrh uznesenia o situácii v Sýrii

04-02-2014 B7-0160/2014

Návrh uznesenia o situácii v Egypte

04-02-2014 B7-0148/2014

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych voľbách v Bangladéši

15-01-2014 RC-B7-0034/2014

Návrh spoločného uznesenia o situácii obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose

15-01-2014 RC-B7-0033/2014

  Motion for a resolution on the situation of right defenders and opposition activists in Cambodia and Laos

13-01-2014 B7-0035/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o nedávnom násilí v Iraku

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

Návrh spoločného uznesenia o zrážkach v Sudáne a následnej cenzúre médií

09-10-2013 RC-B7-0444/2013

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o boji proti gestačnému diabetu

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Premlčané

Podrobnosti

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 65 - 10-12-2013

Parlamentné otázky

26

Situácia migrantov v Grécku

07-03-2012 O-000058/2012 Komisia

Vytvorenie Európskej ratingovej agentúry

01-02-2012 E-001195/2012 Komisia

VP/HR - Zadržanie veľvyslanca Slovenskej republiky v Etiópii a pomoc EÚ pri jeho oslobodení

15-11-2011 E-010863/2011 Komisia

Opatrenia EÚ na zníženie dôsledkov sprevádzkovania Nord Streamu na tranzit plynu cez Slovensko

11-11-2011 E-010774/2011 Komisia

Vykonávanie stratégie zameranej na Rómov

09-11-2011 O-000292/2011 Komisia

Vykonávanie stratégie zameranej na Rómov

09-11-2011 O-000291/2011 Rada

VP/HR - systematické mučenie v medzinárodne financovaných centrách zadržania v Afganistane

31-10-2011 E-010257/2011 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít