• Monika   SMOLKOVÁ  

Monika SMOLKOVÁ : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k urýchleniu inovácií v oblasti čistej energie  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI