• Monika   SMOLKOVÁ  

Monika SMOLKOVÁ : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie