János ÁDER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Maďarsko)

Podpredseda 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlepšovaní opatrení na predchádzanie haváriám a ustanovení environmentálnej zodpovednosti v ťažobnom priemysle  
- P7_DCL(2010)0100 - Premlčané  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Dátum začatia : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatárov : 99 - 24-03-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít