Joe HIGGINS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Socialist Party (Írsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Výbor pre petície
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k právnym aspektom občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcim sa Akčného plánu na implementáciu Štokholmského programu  
- INTA_AD(2010)443132 -  
-
INTA 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít