Jiří HAVEL : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Podpredseda 

 • 29-09-2009 / 08-07-2012 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
 • 19-01-2012 / 08-07-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 29-03-2012 / 08-07-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-09-2009 / 08-07-2012 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 21-03-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít