Zuzana BRZOBOHATÁ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 12-09-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-09-2009 / 07-10-2013 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 07-04-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 19-01-2012 / 11-09-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k rokovaniam o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k rozpočtu na rok 2014 – mandát na trialóg  
- AFCO_AD(2013)508185 -  
-
AFCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít