• Jan Philipp   ALBRECHT  

Jan Philipp ALBRECHT : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE