Jan Philipp ALBRECHT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Podpredseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami