Andrew Henry William BRONS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 16-10-2012 : British National Party (Spojené kráľovstvo)
 • 17-10-2012 / 08-02-2013 : - (Spojené kráľovstvo)
 • 09-02-2013 / 30-06-2014 : British Democratic Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 09-07-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o obavách v súvislosti s budovami vyvlastnenými a zdemolovanými podľa španielskeho zákona o ochrane pobrežia  
- P7_DCL(2010)0045 - Premlčané  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 14 - 15-10-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít