Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Nemecko
 • Dátum narodenia: 3. november 1956, München

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Podpredseda

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre právne veci
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre ústavné veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre právne veci

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre petície
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre petície

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

65

Situácia v Severnej Kórey

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 rokov od prvej svetovej vojny: získané poznatky a budúcnosť Európy (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (rozprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (rozprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (hlasovanie)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (rozprava)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

33

SPRÁVA o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

SPRÁVA o vzťahoch medzi Európsky parlamentom s národnými parlamentmi

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

SPRÁVA o zmene článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

SPRÁVA o zmene Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúcej sa parlamentných otázok

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

SPRÁVA o vykonávaní Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

SPRÁVA o zmene článku 81 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o postupe súhlasu

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

SPRÁVA k ústavným problémom viacstranného riadenia v Európskej únii

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

34

STANOVISKO k rokovaniam o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

STANOVISKO k správe o preskúmaní úloh a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2012

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

STANOVISKO k 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

STANOVISKO k vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za rok 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

STANOVISKO o umiestnení sídiel inštitúcií Európskej únie

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

NÁVRH STANOVISKA o strategickom plánovaní a dlhodobých trendoch: rozpočtové dôsledky na budovanie kapacít

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

STANOVISKO k rozpočtu na rok 2014 – mandát na trialóg

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Návrhy uznesení

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Thajsku

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Návrh spoločného uznesenia o situácii obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose

15-01-2014 RC-B7-0033/2014

Návrh spoločného uznesenia o Vietname a najmä slobode prejavu

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej Kórei

11-03-2013 B7-0138/2013

Návrh spoločného uznesenia o situácii severokórejských utečencov

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Parlamentné otázky

6

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami