Axel VOSS : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre právne veci 
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

Náhradník 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 

Kontakt