Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Členka

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

139

Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (rozprava)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Realizácia záruky pre mladých ľudí (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO k odporúčaniam Európskeho parlamentu pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

STANOVISKO k budúcnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku aktívneho starnutia (2012)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Návrhy uznesení

29

Návrh spoločného uznesenia o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

14-01-2014 RC-B7-0016/2014

Návrh uznesenia o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

13-01-2014 B7-0025/2014

Návrh uznesenia o nezamestnanosti mladých ľudí

10-06-2013 B7-0270/2013

Návrh spoločného uznesenia o zadržaní aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o vyšetrovaní dopravnej nehody, pri ktorej zahynul Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Premlčané

Podrobnosti

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 119 - 14-04-2014

Písomné vyhlásenie o vyhlásení 30. mája za Európsky deň náhradného rodičovstva

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Premlčané

Podrobnosti

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Dátum začatia : 24-02-2010
Platné do : 17-06-2010
Počet signatárov : 125 - 17-06-2010

Parlamentné otázky

46

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisia

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Komisia

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Komisia

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komisia

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Komisia

Dekriminalizácia trestného činu urážky na cti

18-06-2013 O-000070/2013 Komisia

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Komisia

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Komisia

Informácie o opatreniach na boj proti nezamestnanosti

17-12-2012 E-011514/2012 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít