Rafał TRZASKOWSKI

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 02.02.2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 03.02.2012 / 02.12.2013 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany

 • 14.07.2009 / 02.12.2013 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Podpredseda

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre ústavné veci

Člen

 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Výbor pre ústavné veci
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 29.09.2009 / 02.12.2013 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

116

Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(17)

Opakované použitie informácií verejného sektora (rozprava)

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(3)

Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)

22-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-22(8.1)

Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (A7-0135/2013 - Herbert Reul)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.11)

Program práce

20-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-20(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

8

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

5

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

STANOVISKO k predbežnej správe v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

AFCO
09-10-2012 AFCO_AD(2012)497813

STANOVISKO k žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii

AFCO
26-10-2011 AFCO_AD(2011)473821

STANOVISKO k Európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)469736

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti trhu s energiou

IMCO
25-05-2011 IMCO_AD(2011)462549

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

4

STANOVISKO Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii

AFCO
11-10-2012 AFCO_AD(2012)496288

STANOVISKO k revízii európskej susedskej politiky

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)472292

STANOVISKO k 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009)

IMCO
26-05-2011 IMCO_AD(2011)460949

STANOVISKO k 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008)

IMCO
14-09-2010 IMCO_AD(2010)443067

Návrhy uznesení

17

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Turecku

12-06-2013 RC-B7-0305/2013

Návrh spoločného uznesenia o dodržiavaní zásad právneho štátu v Rusku

12-06-2013 RC-B7-0269/2013

Návrh spoločného uznesenia o násilí páchanom na ženách v Indii

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on violence against women in India

14-01-2013 B7-0034/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o voľbách v Gruzínsku

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Návrh uznesenia o voľbách v Gruzínsku

17-10-2012 B7-0468/2012

Návrh uznesenia o voľbách v Bielorusku

17-10-2012 B7-0466/2012

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne

12-06-2012 RC-B7-0281/2012

Parlamentné otázky

23

  Accessibility of Commission's online 'Interactive Policy Making' tool

13-05-2013 E-005219/2013 Komisia

  Directive 69/335/EEC and the 'standstill' proviso

31-05-2012 E-005506/2012 Komisia

  Accessibility of public sector websites

11-04-2012 E-003698/2012 Komisia

  Programme for education, training, youth and sport for the years 2014-2020 - 'Erasmus for all'

07-03-2012 E-002638/2012 Komisia

Porušovanie práv autochtónnych národnostných menšín v Litovskej republike

15-12-2011 O-000331/2011 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít