Marek Józef GRÓBARCZYK

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

13

Rozhodnutie prijaté 15. júla 2015 v súvislosti s letným energetickým balíkom (rozprava)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Európska stratégia energetickej bezpečnosti (rozprava)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

ACER – ľudské zdroje na monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou (rozprava)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Rozhodnutie prijaté o strategickom rámci pre energetickú úniu (rozprava)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Program činnosti lotyšského predsedníctva (rozprava)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Program činnosti lotyšského predsedníctva (rozprava) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO k novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na budúcnosť

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Inštitucionálne návrhy uznesení

11

Návrh spoločného uznesenia o prípade Nade Savčenkovej

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Návrh uznesenia o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

04-03-2015 B8-0219/2015

Návrh spoločného uznesenia o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Návrh uznesenia o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu

04-02-2015 B8-0130/2015

Návrh uznesenia o situácii v oceliarskom priemysle v Európskej únii:

10-12-2014 B8-0354/2014

Návrh spoločného uznesenia o ľudských právach v Uzbekistane

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Otázky na písomné zodpovedanie

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komisia

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komisia

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komisia

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komisia

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Rada

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komisia

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komisia

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komisia