John BUFTON : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Európa slobody a demokracie - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“  
- REGI_AD(2012)491329 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít