• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  
- DEVE_AD(2016)594116 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k boju proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k ľudským právam a migrácii v tretích krajinách  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti  
- DEVE_AD(2015)541683 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k EÚ a celosvetovému rozvojovému rámcu na obdobie po roku 2015  
- FEMM_AD(2014)539686 -  
-
FEMM