• Elena   BĂSESCU  

Elena BĂSESCU : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k údajnej preprave a nezákonnému zadržiavaniu väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
STANOVISKO k 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI